Wykonanie stanu surowego wraz z uszczelnieniem w systemie białej wanny w Warszawie przy ul. Szara

Realizacja stanu surowego wraz z uszczelnieniem w systemie białej wanny, instalacja kanalizacji podposadzkowej i montaż koryt odwadniających, instalacja uziemiająca budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze w zabudowie śródmiejskiej wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szara 8  – obejmuje 50 apartamentów.