Przebudowa sieci instalacji podziemnych w związku z planowaną inwestycją Golden Tower w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 154

Roboty budowlane dotyczące przebudowy sieci i instalacji podziemnych.