Budowa zespołu mieszkaniowego w Łodzi przy ulicy Legionów 66 III etap

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Łódź ul. Pogonowskiego 4, etap III bud. B – obejmuje 64 mieszkania.