Budowa zespołu mieszkaniowego w Łodzi przy ulicy Legionów 66 I etap

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz lokalami usługowymi, Łódź ul. Legionów 60-66 etap I – obejmuje 102 mieszkania.