Budowa zespołu mieszkaniowego w Krakowie przy ul. Racławickiej Budynek B6

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu w tym mała architektura, pom. śmietnika, droga dojazdowa do garażu, naziemne miejsca postojowe przy ul. Racławickiej w Krakowie – Budynek B6 – obejmuje 109 mieszkań.