Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Solidarności

Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu przy
Al. Solidarności róg Wroniej w Warszawie
– obejmuje 97 mieszkań.